Sadece sonuna konulduğu bölümün konuları ile ilgii orta ve üst düzey sorulardan oluşur. Öğrenci bu testle, ilgili bölümdeki kazanımların ne kadarını öğrendiğini ölçer. Bu sayede varsa eksiklilerini tespit eder ve giderir.