Bu test, üst düzeyde beceri temelli sorulardan oluşur. Bu testlerdeki soruların tamamı sınavda çıkabilecek sorular düzeyindedir. Bu testlerle öğrenciler sınavda konu ile ilgili çıkabilecek soru türlerini önceden çözmüş olurlar.