Orta düzeyde beceri temelli sorulardan oluşur. Bu testlerle öğenciler, birden çok kazanımı aynı soruda birleştirerek uygulama yeteneğini geliştirir.